Revertim les retallades, millorem en drets i condicions de treball


Cobrar el 100% del salari en tots els casos de
baixa per it

La publicació el 4 de juliol al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat permet
que les diferents administracions públiques puguin acordar pagar als seus
treballadors i treballadores el 100% del
salari en cas de baixa per IT
, en tots els casos.
Aquest dret ens ho vam arrabassar l’any 2012 per
decret. Des de CCOO sempre hem denunciat el caràcter injust i absurd de
castigar a les treballadores i treballadors malalts i durant aquests anys, hem
anat incrementant els supòsits de cobrament del 100%.
Ara ha desaparegut el topall que suposava la normativa
bàsica estatal
que impedia estendre el dret a tots els casos de baixa per
IT. Exigim, doncs, posar punt final a aquesta retallada que pretenia fer caixa
amb les malalties.
Cal tenir present que, a l’educació, aquesta
modificació té efectes, directes o indirectes, sobre el personal de
l’ensenyament obligatori públic o concertat, les universitats públiques i el
personal laboral del Departament.

Cobrar l’increment salarial amb efectes 1/1/2018

La Llei de Pressupostos de l’Estat també recull
l’increment salarial de l’1,50% per a tot l’any 2018, més un 0,25 % addicional amb efectes 1 de juliol. També és normativa bàsica, i per tant ens ho han de pagar sí o sí, no cal donar-li voltes. Malauradament,
no és aquest la intenció del govern de la Generalitat que verbalment ja ha
manifestat la seva falta de disposició per fer efectiu el pagament amb caràcter
immediat.
CCOO hem reclamat reiteradament la convocatòria d’una Mesa
General de Negociació, on més enllà
de recuperar els drets que ens van ser arrabassats – recordem, per exemple que
ens deuen les pagues de 2013 i 2014- volem negociar millores en les nostres
condicions de treball. Finalment, la Generalitat s’ha vist obligada a cedir i ha convocat Mesa General de la Funció
Pública pel 20 de juliol
. Tenim doncs, una data concreta per exigir el
pagament sense dilacions de l’increment salarial del 2018, encetar la reversió
completa de les retallades i avançar en nous drets.

Ara ens toca a Nosaltres!