Resum de la mesa tècnica sobre Formació de Persones Adultes

RESUM MESA TÈCNICA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 26/02/2020

Gràcies a la petició de CCOO, dimecres ens vam reunir amb el Departament en mesa tècnica, després de dos anys sense cap mesa específica, per parlar de la situació i perspectives de la formació de persones adultes i la millora de les condicions laborals del professorat que hi treballa.
En aquesta mesa, el Departament ens ha informat que hi ha hagut molts problemes amb la documentació corresponent al curs 2016/17 del Fons Social Europeu (FSE) i no saben si finalment serà acceptada.Tampoc saben si ho serà la del curs 2017/18, tot i que, des del setembre, porten implicades en la seva verificació unes 40 persones. També ha explicat que el SOC farà una auditoria en el primer semestre a les escoles per saber si ha arribat la informació sobre el Fons Social Europeu a alumnat, professorat i consell escolar.
Des de CCOO, hem denunciat la manca de recursos i l’enorme sobrecàrrega que ha suposat pels centres tota aquesta burocràcia i hem exigit que, com a mínim, s’estableixin els mecanismes necessaris perquè els diners procedents del FSE reverteixin efectivament en els centres de formació de persones adultes. El Departament ha informat que els diners aniran a parar a la caixa única de la Generalitat i que, en principi, no està previst que s’inverteixi res en educació. CCOO ja vam denunciar aquesta situació tan greu i continuarem lluitant perquè aquests diners arribin realment als centres.
D’altra banda, des del Departament es vol fer un replantejament de l’educació al llarg de la vida i presentar unes línies de treball cap al mes de novembre, a partir de grups de treball amb les direccions dels CFAs. Segons ells, estan oberts a escoltar les propostes i plantejaments de les diferents entitats, inclosos els representants dels treballadors i treballadores. CCOO creiem que és important repensar la formació de persones adultes, però també és important atendre les reivindicacions i propostes de millora que portem anys demanant i que millorarien sense dubte la qualitat de la formació de les persones adultes. Vam recordar-los que els centres estan en una situació força límit i que cal que atenguin les demandes específiques que ja havíem reclamat repetidament com, per exemple, l’equiparació de l’horari de permanència per a tot el professorat del centre, el reconeixement de la tutoria, la dotació de personal de suport educatiu, l’augment de personal d’administració i serveis, la revisió de la provisió de llocs de treball, la flexibilització de l’oferta educativa i la seva publicitació, la inversió real en els CFAs, etc.
El Departament es va comprometre finalment a establir un calendari de negociació per tractar les nostres reivindicacions.