Publicada la llista provisional d’ admeses i excloses a la borsa de treball de persones interines docents

Avui s’ha publicat al web del Departament d’Educació la llista provisional de persones admeses i excloses a la borsa de persones interines docents.

Les persones que formen part de la llista i no estiguin d’acord amb la baremació dels mèrits obtinguda o amb els motius d’exclusió de la sol·licitud poden presentar reclamació contra la llista provisional de forma telemàtica, mitjançant una petició genèrica.

A la petició genèrica s’ha d’indicar com a Ens destinatari: Departament d’Educació de l’àmbit territorial que es va indicar a la sol·licitud d’accés a la borsa, sense especificar el Tema ni el Subtema.

El termini de reclamacions és de l’11 al 20 de març de 2024.