PUBLICACIÓ DELS CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ 2024

El Departament d’Educació ens ha informat que al llarg del dia d’avui, 5 d’abril de 2024, s’aniran publicant a la pàgina web del Departament d’Educació els criteris de correcció de les comissions de selecció i tribunals únics del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, d’acord amb el que s’estableix a la base 6.12.

CCOO fa temps que reclamem que hi hagi una taula única de criteris d’avaluació per cada comissió de selecció i que aquesta sigui pública amb les puntuacions desglossades per a garantir la màxima transparència durant tot el procés.

Recordem a les persones aspirants que el 26 d’abril de 2024, han d’enviar per correu electrònic la programació didàctica, en format PDF, a la bústia del tribunal.

En aquest correu han d’indicar:

  • Assumpte: COGNOM1_COGNOM2
  • Nom del document adjuntat en PDF: DNI_COGNOM1_COGNOM2_NOM

Abans d’aquesta data es publicarà el tribunal assignat, la bústia del tribunal i la seu on han de fer les proves.

#OposicionsTransparents

#OposicionsJustes