Provisió de llocs d’assessors tècnics i personal docent a l’exterior

Oberta la convocatòria per a la Provisió de llocs d’assessors tècnics i personal docent a l’exterior. 

Personal docent

La convocatòria publicada al BOE ofereix  194 llocs vacants a cobrir per personal funcionari de carrera dels cossos de mestres, de professors de secundària i escola oficial d’idiomes en setze països: Andorra, l’Argentina, Alemanya, Bèlgica, el Brasil, Colòmbia, els Estats Units, França, Itàlia, el Marroc, Països Baixos, Portugal, Suïssa, Luxemburg, el Regne Unit i a Espanya a l’Escola Europea d’Alacant.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 4 de desembre a les 10 h aquí.

Assessors tècnics

La convocatòria publicada al BOE  ofereix 29 llocs vacants a cobrir per docents o inspectors funcionaris docents de carrera per a  treballar en assessories tècniques a l’exterior a diferents països, desenvolupant funcions relacionades amb la gestió de programes educatius propis, formació docent, promoció educativa, comunicació i anàlisi de sistemes educatius estrangers.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 4 de desembre a les 10 h aquí.

#CCOOmpromeses amb tu, #CCOOmpromeses amb l’educació.