Personal interí i substitut: Exempció al curs d’iniciació a la tasca docent

Exempció al curs d’iniciació a la tasca docent

El Departament ha reconegut la confusió creada pel nou redactat de la normativa que regula el curs d’iniciació a la tasca docent. Ha informat que es reconeixerà l’exempció amb 12 mesos d’experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari en els darrers tres cursos escolars. Es comunicarà als centres i, per tant, a les persones afectades, i es donarà resposta a les persones que han presentat reclamacions. 

Informació de la mesa sectorial de l’Educació Pública del 18/11/2020

CCOO Educació ja ho vam demanar i hem aconseguit l’aclariment per la petició que es va fer en mesa sectorial.