Personal funcionari de carrera: què hem aCCOOnseguit i què estem negociant

Png 20230309 165953 0000

ACCOOnseguit 

 • Increment salarial (9,8% entre 2022 i 2024)
 • Recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014
 • Cobrament del 100% del sou en cas de baixa mèdica 
 • Permís de dol gestacional 
 • Permís de flexibilitat horària per climateri i menstruació dolorosa 
 • Reincorporació progressiva després de malaltia greu
 • Reducció d’una hora lectiva
 • Conversió dels terços de jornada a mitges

Denúncia jurídica

 • Impugnació del decret de plantilles (judici 20 de març de 2023)
 • Recurs contra la manca de vacants ofertades al Concurs de trasllats 2022-2023

En negociació 

 • Concurs de Trasllats autonòmic pel curs vinent amb ponderació diferenciada pel personal amb oposicions anteriors a 2022
 • Jubilació parcial i anticipada per oposicions posteriors a 2011 
 • Reversió de les retallades (reducció de 2h lectives a majors de 55 anys, retorn dels sexennis a 6 anys i pagament del deute, FAS, avançament del calendari, baixada de ràtios…)
 • Concurs d’accés a càtedra