Oposicions docents: 2a prova 9 de gener de 2021

JA ÉS OFICIAL: LA SEGONA PROVA SERÀ EL 9 DE GENER

El Departament ja ha fet pública la data de la segona prova de les oposicions docents. Finalment ha escoltat les nostres repetides peticions que es concretés la data el més aviat possible i amb prou temps d’antelació i que la data no coincidís amb un moment generalment de molt estrès per al personal interí com és el mes de desembre, amb el període d’avaluació i les actvitats de finalització del primer trimestre.

En les meses anteriors, el Departament també va accedir a algunes de les propostes de CCOO:

  • Incorporació de mesures de seguretat i salut per aspirants i tribunals.
  • Convocatòria extraordinària per realitzar la 2a prova, en el cas de persones afectades per la Covid-19 o altres malalties greus, que impedeixin l’assistència a la convocatòria ordinària.
  • Presentació del justificant mèdic en un període de 5 dies (i no de 2, con proposaven) de la mateixa manera que les justificacions en els casos de dones amb data de part propera.

Informació del Departament d’Educació del tauler de l’aspirant:

D’acord amb l’establert per la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid-19 al territori de Catalunya i donada la situació sanitària actual, es fan públiques les mesures de prevenció i seguretat que s’hauran de tenir en compte per a la realització de la segona prova del concurs oposició.

Està previst que aquesta segona prova es realitzi el dia 9 de gener de 2021. Totes les persones aspirants que s’hi hagin de presentar seran convocades pels tribunals respectius a través del “Tauler de l’aspirant”.

La part A i la part B de la segona prova dels procediments lliure i de reserva es faran el mateix dia per tal de reduir al màxim els desplaçaments. En els següents dies, les persones aspirants seran convocades per llegir davant el tribunal corresponent la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.

Els participants dels procediments d’accés realitzaran la part pràctica de la prova única en el mateix dia i hora en què es realitzi la part A del procediment lliure.