Oposicions docents 2020-21: Calendari i places convocades (Actualitzat)

Tota la informació a: bit.ly/OposicionsDocents

Calendari

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 3 de febrer de 2021
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer fins a l’1 de març de 2021
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 ‘abril de 2021
 • Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d’abril de 2021
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: finals de maig de 2021
 • Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)
 • Acte de presentació: 19 de juny de 2021
 • Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021

Procediments que es convoquen

 • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
  Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d’accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Accés a un cos de grup superior
  Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.
 • Adquisició de noves especialitats
  Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

Places convocades:

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 41 2 43
EES Pedagogia terapèutica 149 8 157
INF Educació infantil 310 16 326
PAN Llengua estrangera: anglès 183 10 193
PEF Educació física 118 6 124
PMU Música 149 8 157
PRI Educació primària 546 29 575
  Total 1.496 79 1.575

Cos de professors tècnics de formació professional

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 29 2 31
602 Equips electrònics 2   2
603 Estètica 26 1 27
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 3   3
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids 4   4
606 Instal·lacions electrotècniques 21 1 22
608 Laboratori 9   9
609 Manteniment de vehicles 66 3 69
610 Màquines, serveis i producció 3   3
611 Mecanització i manteniment de màquines 65 3 68
612 Oficina de projectes de construcció 3   3
614 Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris 9   9
615 Operacions de processos 10 1 11
616 Operacions i equips de producció agrària 8   8
617 Patronatge i confecció 4   4
618 Perruqueria 13 1 14
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 38 2 40
620 Procediments sanitaris i assistencials 77 4 81
621 Processos comercials 84 4 88
622 Processos de gestió administrativa 49 3 52
623 Producció en arts gràfiques 6   6
625 Serveis a la comunitat 32 2 34
626 Serveis de restauració 6   6
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 104 5 109
628 Soldadures 7   7
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 7   7
  Total 685 32 717

Cos de professors d’ensenyament secundari

E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses 13 108 6 127
502 Anàlisi i química industrial 5 46 3 54
503 Assessoria i processos d’imatge personal 4 37 2 43
504 Construccions civils i edificacions 1 8 1 10
505 Formació i orientació laboral 11 95 6 112
506 Hoteleria i turisme 5 45 3 53
507 Informàtica 24 206 12 242
508 Intervenció sociocomunitària 7 63 4 74
509 Navegació i instal·lacions marines   4   4
510 Organització i gestió comercial 12 104 6 122
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 5 46 3 54
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 7 59 4 70
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 7   8
514 Processos de cultiu aqüícola   2   2
515 Processos de producció agrària 3 21 1 25
516 Processos en la industria alimentària 1 6   7
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 3 25 2 30
518 Processos sanitaris 9 74 4 87
519 Processos i mitjans de comunicació 2 14 1 17
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 1 8 1 10
522 Processos i productes d’arts gràfiques 1 8 1 10
523 Processos i productes de fusta i moble 1 7   8
524 Sistemes electrònics 1 8   9
525 Sistemes electrònics i automàtics 2 17 1 20
  Total 119 1.018 61 1.198