#NiInfectadesNiCongelades: Notifiqueu les incidències

Notifiqueu les incidències als delegats i delegades de CCOO, ho denunciarem al comitè de seguretat i salut les situacions que incompleixen la normativa. 

Ni Congelades Ni Malaltes Ni Infectades

El Departament, en el marc de la covid19, s’ha limitat a donar unes orientacions sobre la ventilació als centres educatius, les quals es basen en la ventilació natural, és a dir, les finestres estan obertes pràcticament tot el dia. Per aquest motiu, CCOO vam sol·licitar al Departament que instal·lés al centres sistemes de ventilació mecànica controlada per evitar contagis i emmalaltir per les baixes temperatures a l’aula.

Amb la COVID19 la gran majoria de centres educatius no compleixen les condicions tèrmiques ni ambientals establertes en el Real Decret 486/1997. 

El Departament d’educació està incomplint aquest real decret permetent que amb la “ventilació natural” i les baixes temperatures el personal del centre i l’alumnat es congelin i emmalalteixin.

El Departament NO està adoptant  les mesures necessàries perquè els llocs de treball siguin segurs i saludables i qui en pateix directament les conseqüències  és  el personal  treballador que està dia a dia a les aules.

Hem d’actuar, per tant, recomanem  que el centre educatiu afectat faci un registre de les temperatures i que ho comuniqui per escrit al director/a dels Serveis Territorials i a la gerent del CEB (Consorci Educació Barcelona) per instar-los a adoptar les mesures necessàries per protegir als seus treballadors i treballadores. Adjuntem instància, full amb la graella per recollir temperatures i la normativa.

Si us plau, notifiqueu les incidències  als delegats i delegades de CCOO dels vostres centres per tenir més força i portar al comitè de seguretat i salut el recull de dades i situacions que incompleixen la normativa. 

Consulta totes les accions a: bit.ly/tenimsolucions