Modificació de dades de la borsa de persones interines i substitutes

Fins el dia 20 de novembre es poden modificar dades de la borsa de persones interines i substitutes.

Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l’inici del curs 2023-2024.

Altres períodes de modificació de dades previstos per al curs 2023-2024 són els següents:

Del 13 al 20 de novembre de 2023

Del 22 al 29 de gener de 2024

Del 11 al 18 de març de 2024

Si escau, s’obriran períodes amb caràcter excepcional:

Del 12 al 14 de juliol de 2024

Del 24 al 25 de juliol de 2024

En cas que es presenti nova documentació als serveis territorials, cal que s’adjunti també la declaració responsable que indica l’autenticitat de la còpia dels documents.

Més informació aquí

#CCOOMPROMESES amb tu,
#CCOOMPROMESES amb l’educació.