Mesa 2/12/2022: no es podran superar les hores lectives setmanals de 23 a primària i 18 a secundària

A la mesa d’avui el Departament d’Educació ens ha presentat la modificació de la resolució de plantilles, i dels DOIGC per tal d’ajustar-se a la reducció de l’hora lectiva,  que tindrem a partir de gener,  gràcies a l’acord de l’1 de setembre. 

CCOO hem demanat que quedi clar a tots els documents que les sessions lectives i no lectives són de 60 minuts, per tant,  en cap cas es podran superar les hores lectives setmanals (23 a primària i 18 a secundària). Cal que aquest concepte quedi clar, ja que hem detectat que en alguns centres s’està fent un nombre superior de sessions lectives amb l’excusa que la seva durada és inferior a l’hora i que d’aquesta manera el còmput total del temps lectiu en minuts es manté.

CCOO no estem d’acord en que els criteris d’arrodoniment per a donar noves dotacions als centres al gener  perjudiquin els centres amb menys dotacions de les que necessiten. El fet que no es comptabilitzi en el total d’hores a cobrir la reducció horària del professorat de religió (que en la immensa majoria dels casos imparteix a més a més de religió, moltes altres matèries) a la práctica suposa un arrodoniment a la baixa de les dotacions que ha de rebre un centre. De cap manera l’aplicació de l’acord de l’1 de setembre pot suposar un empitjorament als centres amb manca de recursos i dotacions de personal. 

CCOO hem tornat a exigir que les vacants (1 de gener-31 d’agost) es donin per ordre de borsa. El Departament ens ha escoltat i ha enviat instruccions als serveis territorials i centres perquè ho facin així. 

Els documents d’orientacions per reduir l’hora lectiva contemplen les cotutories com una mesura habitual als centres però cap normativa les recull. CCOO exigim que aquestes cotutories siguin reconegudes en els nomenaments i retribuïdes (com el càrrec de tutoria des del primer dia).

En aquest moment que han baixat molt les temperatures a tot arreu, hem demanat que les partides pressupostàries que reben els centres per a pagar la calefacció s’ajustin a la seva realitat climàtica i que es facin obres als centres per a instal·lar sistemes de climatització sostenibles, especialment la ventilació mecànica

Una altra petició històrica de CCOO que avui hem reiterat és que les substitucions es cobreixin des del primer dia. Ara mateix, molts centres tenen persones docents de baixa sense cobrir perquè els dies que tenen per cobrir són inferiors a 7. Aquesta situació perjudica greument la dinàmica dels centres i molt especialment l’alumnat. L’administració hauria de vetllar per mantenir sempre una educació de qualitat.

Una vegada més hem exigit la integració immediata del personal PTFP al cos de secundària, com s’està fent per exemple a Galícia. 

Sobre les coordinacions digitals, CCOO tenim constància de la sobrecàrrega que suposa a les persones que les duen a terme perquè tenen al seu càrrec molts equips informàtics i la gestió de tot allò relacionat amb la digitalització dels centres. Hem reclamat que el manteniment dels equips el faci personal informàtic no docent i que les persones coordinadores digitals tinguin una major reducció per tal de poder fer totes les tasques pròpies de la coordinació sense patir sobrecàrregues de feina. 

Sobre els nomenaments de persones substitutes al desembre ens han confirmat el que CCOO ja fa dies que diem. Els nomenaments seran:

  • 12 desembre vacants (1 de gener a 31 d’agost)
  • 14 desembre vacants (1 de gener a 31 d’agost) + substitucions ordinàries. 
  • Si aquest dia no s’han cobert les vacants pq no hi ha gent a la borsa es publicaran a difícil cobertura. 
  • 16 de desembre vacants (1 de gener a 31 d’agost), si cal.
  • 5 de gener vacants (1 de gener a 31 d’agost) que hagin sorgit de resultes