Màxima consideració a la funció pública dels cossos docents

Les responsabilitats de les i els docents a tots els ensenyaments son vitals i afrontem reptes de primer nivell, en una tasca social i professional d’importància màxima. Per això, tots els cossos han de tenir la màxima consideració a la funció pública, ser subgrup A1, i s’ha de pujar el nivell de complement de destí de tots ells.

Necessitem la col·laboració de tota la societat per a aconseguir la millora de les nostres condicions laborals i retributives que repercutiran en una major qualitat del sistema educatiu públic.

CCOO hem iniciat una recollida de signatures de CCOO pel reconeixement de la tasca docent i ja en tenim més de 83.000 suports. La recollida de signatures segueix endavant, per això us demanem que feu extensiva aquesta campanya a tothom, perquè la recollida de signatures és oberta també a persones no docents

Amb les vostres signatures doneu suport a la inclusió de tot el professorat en el subgrup A1 (si fem la mateixa feina hem d’estar al mateix subgrup) i per tant a la millora retributiva del complement de destinació per a tothom.

Signa aquí !!

Compartido A1 1