Llista de persones admeses a participar voluntàriament dels tribunals

Publicada la resolució per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent

Aquí trobareu la llista completa de persones admeses a participar voluntàriament dels tribunals.

També hi podeu accedir en aquest enllaç amb l’usuari GICAR activat.