L’EDUCACIÓ NECESSITA MÉS RECURSOS, NO CANVIS EN EL CALENDARI

A la mesa sectorial de l’1 de febrer de 2024 es va parlar del calendari escolar

CCOO vam expressar que abans que res cal una avaluació de l’impacte, cosa que hem reclamat des de diferents espais, com és el cas en el Consell d’Educació de Catalunya i que el Departament no han volgut fer. Considerem que, després de dos anys, i veient la situació de l’educació en aquests moments (resultats dels informes PIRLS i  PISA), l’avançament del curs no ha estat una decisió encertada ni és una mesura de millora de l’educació, que  correspondria rectificar i no avançar l’inici del curs aquest setembre.

CCOO fem les següents preguntes a l’administració (no en responen cap):

 • Quants centres han tingut manca de professorat a l’inici d’aquest curs? Quants centres han començat el curs amb la plantilla al complet? 
 • Quina quantitat de personal docent ha mancat aquest inici de curs i fins a l’actualitat (també les substitucions de determinades especialitats)?
 • Quina quantitat de PAS ha mancat aquest inici de curs?
 • Quants centres estan adaptats per fer front a les temperatures del setembre?
 • Tot l’alumnat ha pogut ser matriculat adequadament?
 • Seria recomanable generar una estabilitat que permeti a  tota la comunitat educativa iniciar el curs en condicions òptimes?
 • S’ha fet una acollida del professorat nou en condicions?
 • Quin impacte ha tingut en l’alumnat vulnerable l’avançament de l’inici escolar? Hi ha algun estudi que analitzi això?
 • Quin impacte ha tingut l’avançament del curs en la millora de resultats educatius? 
 • Quin impacte ha tingut en termes de conciliació de les famílies?
 • Com ajuda a lluitar contra les desigualtats de l’alumnat més desfavorit? 

A CCOO tenim algunes dades que volem recordar. A l’octubre del 22, ja vam fer una enquesta sobre els canvis imposats per part de la Conselleria d’Educació en el calendari escolar i a la que van contestar més de 7.000 treballadors i treballadores de l’educació de tota Catalunya, tant de centres públics com concertats. Algunes dades que va llançar l’enquesta:

 • Quasi el 90% de les respostes mostraven que no s’havia pogut preparar el curs amb la suficient qualitat. 
 • Més d’un 80% considerava que els canvis del setembre no afavorien ni l’alumnat, ni la conciliació de les famílies. 
 • Més del 88% de les opinions indicaven que els canvis havien fet augmentar molt la sensació de calor durant el mes de setembre als centres educatius.

Per tot això, no haurien de ser discutibles aquests 4 punts, entre altres coses:

 1. Hi ha d’haver els dies suficients al setembre per poder preparar el curs degudament: els centres educatius, els seus òrgans de govern i els equips docents han de tenir temps, abans que l’alumnat comenci el curs, per preparar les nombroses tasques organitzatives, de gestió i de coordinació pedagògica que comporta un nou curs escolar. Atendre adequadament les necessitats de l’alumnat, amb la diversitat que els docents ens trobem a l’aula diàriament, hauria de ser prioritari, i això implica tenir temps suficient per planificar i coordinar-se.
 2. Vetllar per un calendari escolar que tingui en compte les especificitats de cada ensenyament, el seu alumnat i professorat. Per exemple, l’FP i el temps d’estada a l’empresa de l’alumnat. En cap cas pot ser una opció uniformitzar el calendari escolar.
 3. Tenir en compte les condicions mediambientals, com ara el benestar climàtic. Suportar altes temperatures en el centre per part d’alumnat i docents no ha de ser un dany col·lateral de la mesura, sinó un indicatiu de cessament de la mateixa.
 4. S’ha de garantir que el mes de juliol continuarà sent un mes dedicat a la formació, entre d’altres a les escoles d’estiu, formacions i jornades, intercanvis, programes de mobilitat europea, pràctiques a les empreses de l’alumnat i del professorat d’FP, etc. 

Avançar les classes de manera aïllada no millora la realitat de l’alumnat vulnerable ni de l’alumnat en general. El que realment canvia la situació és donar-los un tracte personalitzat que exigeix mesures com la baixada de ràtios, l’increment de plantilles, suports del decret d’educació inclusiva, la no segregació als centres educatius o gaudir de centres dignes i inclusius, amb unes instal·lacions i infraestructures adients, aules, laboratoris, biblioteques, gimnasos o patis adequats i inclusius. També és imprescindible disposar de centres en condicions ergonòmiques i mediambientals que previnguin els riscos físics i mediambientals.

CCOO ja hem dit en repetides ocasions que calen mesures universals i sostingudes en el temps; si no es fa així, farem pedaços. Existeixen moltes mesures que poden millorar de veritat la qualitat de l’educació i que, des de CCOO, fa molts anys que demanem, i la primera és invertir-hi més recursos. Cal passar a l’acció, per aquest motiu hem impulsat la ILP del 6% del PIB per a l’educació que ara ja està en tràmit parlamentari.

Torn obert de paraules

CCOO exposem les següents qüestions al torn obert: 

 • Demanem que a les oposicions d’enguany es pugui presentar una programació d’EAP, IFE, PFI, CFA i Orientació FP a l’especialitat d’orientació. RESPOSTA: hi haurà una reunió amb les diferents DG per poder determinar si es poden fer excepcions, però el RD 270 ho regula clarament.
 • Demanem que s’elabori un Protocol d’agressions d’alumnat al professorat, cosa que ja hem demanat en diferents ocasions aquí i a la comissió paritària. RESPOSTA: s’ha de treballar a la paritària. 
 • Competències bàsiques: demanem que es doni reducció horària i dotació extraordinària per cobrir les hores que les docents dediquen a aplicar aquestes proves. RESPOSTA: no responen. 
 • Sensei: hem detectat alguns abusos horaris i creiem que són degudes a les indicacions del pla de treball. Demanem que es revisin les instruccions i el pla de treball per ajustar les hores de pràctica i de formació sense abusar de la figura dels docents novells en el projecte Sensei. RESPOSTA: a reunions que hem fet amb vosaltres hem vist que la codocència és un tema preocupant, per això hem fet avaluacions i s’han pres mesures. A més, en 1 o 2 setmanes restaurarem els horaris anòmals dels sensei, esmenarem els documents i donarem instruccions als centres per corregir aquesta situació. 
 • Denunciem la manca de consulta a la part social sobre tots els canvis de la nova planificació del Pla Director dels ensenyaments professionals del CEB que afecten condicions laborals del personal docent. Si hi ha una reducció de l’oferta formativa què passa amb el professorat? RESPOSTA: això es gestiona a l’Agència Catalana d’FP. Els traslladarem que les condicions laborals del personal docent passin per mesa.
 • Davant la generalització de l’FP Dual reclamem més previsió, més prospectors/es, hores de coordinació i hores de tutoria. RESPOSTA: no responen.
 • Denunciem l’abús de la figura del/la docent col·laborador/a a l’IOC. També denunciem que a la convocatòria de places en comissió de serveis hi ha molt poques places i aquestes s’haurien de cobrir de forma ordinària amb un concurs de trasllats transparent. RESPOSTA: no responen.

Altres

A la darrera mesa d’inclusió l’administració va assegurar que quan hi ha més de 75 alumnes nouvinguts en un centre les aules d’acollida no tenen topall. El Departament diu que, si hi ha necessitats els centres, les han de comunicar per tal de rebre més dotacions d’aules d’acollida.