La proposta de pressupostos per Educació 2024 del Govern no arriba al 6% del PIB demanat per CCOO

A la mesa del 5 de març de 2024, la Conselleria d’Educació ha presentat la seva proposta de pressupost 2024 per educació.

CCOO remarquem que encara no s’arriba al 6% del PIB que marca la LEC (aprovada l’any 2009). A la ILP que hem impulsat, juntament amb una cnquantena entitats més del món educatiu,  presentem una  proposta realista i pragmàtica que permetria arribar a aquest 6% en poc temps però el Departament no en vol parlar. Ara, però, ja només queda el tràmit parlamentari que esperem acabi aprovant la ILP pel 6%.

El Departament d’Educació té una partida reservada de 50 milions d’euros per implementar les propostes del grup d’experts per impulsar millores educatives que va nomenar fa 2 mesos. CCOO denunciem que aquest grup d’experts no inclou ni la comunitat educativa ni la part social. A més, el Departament ja té previst dur a terme les mesures que decideixin aquestes 18 persones sense aprofitar el coneixement de la realitat educativa que tenim les persones que treballem cada dia als centres.

CCOO denunciem així mateix que en el pressupost:

  • No s’incloguin mesures per a fer la professió docent més atractiva.
  • No se’ns comparteixi la partida pressupostària que suposa el xec escolar. CCOO defensem que cal garantir l’equitat de l’alumnat amb mesures específiques i adequades a cada situació i no mesures globals.
  • Hi manqui la internalització del personal vetllador i de les UEC així com de l’increment d’aquest personal. 
  • Manqui també referència a la millora de les dotacions de personal de suport educatiu (TIS, TEEI, EEE, infermeria escolar i orientació); així com a l’augment de dotacions docents i PAS als serveis territorials i centrals. 

Per últim, el Departament ha anunciat la intenció de mantenir les Aules d’Acollida Accelerades al CEB i obrir-ne una a cada servei territorial. CCOO exigim que s´aturi l’expansió d’aquest recurs que no ha estat avaluat ni ha passat per mesa ni per la junta de personal. No entenem que s’ampliï sense negociació ni valoració.

CÀRRECS I COORDINACIONS

Un altre punt de la mesa han estat els càrrecs i coordinacions dels centres educatius. CCOO tornem a demanar que les hores de reducció per càrrec/coordinació i les seves funcions passin per mesa, que no es deixin al lliure albir de cada centre. Sabem que el Departament s’empara en el decret d’autonomia de centres però pensem que si volem una educació de qualitat a tots els centres és l’Administració qui ha de vetllar per fer-la possible i això passa per establir reduccions iguals a tots els centres. A més, que sigui la direcció qui hagi de pensar quina reducció dona a cada coordinació implica una sobrecàrrega de feina innecessària per aquesta.