La lluita dona fruits! Ara cal continuar negociant la resta

CCOO, juntament amb la resta de sindicats, hem aconseguit que el Departament d’Educació accepti la reducció d’una hora lectiva per a tot el personal docent dels centres públics alhora, a partir de l’1 de gener de 2023. D’aquesta manera el personal de primària passarà de 24 a 23 hores lectives i el de secundària de 19 a 18 hores, com tenien abans de les retallades del 2011, gràcies a un acord signat en solitari per CCOO l’any 2005. Això suposa la incorporació de 3.472 docents més.

De totes les reivindicacions de la plataforma unitària aquesta era la més universal, ja que TOT el personal docent (funcionari, interí, substitut, nou o antic) recupera l’horari lectiu anterior a les retallades i alhora es generen molts llocs de treball estructurals. A més a més, els centres guanyen més personal i obtenen més hores per fer coordinacions, guàrdies i la possibilitat d’una millor atenció individualitzada de l’alumnat amb reforços, desdoblaments, etc. Per tant, a més d’una millora important de les condicions laborals del personal docent, també representa una millora molt significativa per la qualitat de l’educació.

Tanmateix, cal dir que és una llàstima que, per la manca d’agilitat del Govern i de voluntat negociadora del Departament d’Educació durant mesos, no s’hagi pogut recuperar la reducció de l’hora lectiva per tothom de manera que es pogués implementar a 1 de setembre de 2022, tal com vam demanar els sindicats des del primer dia, evitant així les moltes i greus dificultats organitzatives que suposarà fer-ho a mig curs. Cal que el Departament posi tots els recursos necessaris per pal·liar aquestes dificultats, faci l’acompanyament necessari  i aporti solucions a les direccions dels centres educatius per fer-ho possible.

En l’acord de l’1 de setembre també hem aconseguit que el Departament accepti negociar a la mesa sectorial, al llarg d’aquest primer trimestre, els següents temes:

 • Incorporació del personal docent de resultes de la reducció lectiva: CCOO lluitarem perquè aquestes places s’atorguin seguint el número d’ordre de la borsa, sense entrevistes, ni aplicació de la PDI.
 • Retorn de l’assoliment del primer estadi als 6 anys, en comptes dels 9, i del segon i tercer als 12 i 18 respectivament. Recordem que som l’única comunitat de l’estat que hem patit aquesta greu retallada.
 • Regulació i implementació dels nous currículums tenint en compte a la comunitat educativa i el Consell Escolar de Catalunya dins dels termes que la llei preveu.
 • Pacte de continuïtat pel personal interí quan s’acabi el procés d’estabilització.
 • Modificació del procediment de selecció de personal per part de les direccions (decret de plantilles i de direccions).
 • Formació Professional: Equiparació salarial de tot el professorat, sense excepció, de manera retroactiva.
 • Retorn a la reducció de dues hores lectives pel personal major de 55 anys.
 • Reducció de ràtios a tots els nivells.
 • Català: Seguretat jurídica per a direccions i docents. Suport als centres en relació als projectes lingüístics.
 • Augment del personal de suport educatiu.
 • Pròxims calendaris escolars i retorn de la resta de retallades.

La lluita ha donat els seus fruits i, per aquest motiu, hem desconvocat les mobilitzacions previstes al setembre, però no descartem convocar-ne més al llarg del curs, si el Departament no avança de manera efectiva en les negociacions.

Aquest acord, que ha estat possible gràcies a l’esforç de tothom que ha donat suport a les mobilitzacions, només és el primer fins a revertir les retallades i assolir una inversió en Educació d’un mínim del 6% del PIB.

Des de CCOO considerem que és un bon acord. Tot i així ja vam avisar, quan el signàvem, que calia que fos ratificat per la nostra afiliació. El resultat de la consulta ha estat que un 66,7% han votat que sí a l’acord i un 33,3% ha votat que no. Ho valorem positivament, però observem també que hi ha una part del personal docent que mostra el seu malestar pel fet que no s’hagi assolit la concreció del retorn de la resta de retallades. El Departament l’Educació no hauria d’oblidar que el desgast i el cansament dels professionals de l’educació és latent.

CCOO continuem lluitant per aconseguir la reversió de totes les retallades, la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores i de la qualitat de l’Educació.

Lluitem i avancem