Instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

El Departament acaba de publicar la RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

La resolució inclou:

-1 Aprovar les instruccions sobre el curs d’iniciació a la tasca docent del personal interí o substitut docent que consten a l’annex 1.

-2 Aprovar les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que consten a l’annex 2.

-3 Aprovar les instruccions sobre la prova d’idoneïtat del personal interí o substitut docent que consten a l’annex 3.

-4 Els criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació de la competència docent del personal interí o substitut docent en un centre educatiu durant el curs d’iniciació a la tasca docent i el període de prova inicial, són els que consten a l’annex 4.

-5 Els criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació de la competència docent del personal interí o substitut docent en un servei educatiu durant el curs d’iniciació a la tasca docent i el període de prova inicial, són els que consten a l’annex 5.

-6 Els criteris i descriptors que regeixen en l’avaluació de la prova d’idoneïtat del personal interí o substitut docent són els que consten a l’annex 6.

-7 Les referències fetes als serveis territorials del Departament d’Educació, s’entenen fetes al Consorci d’Educació de Barcelona pel que fa a l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, d’acord amb el règim d’assumpció de funcions.

-8 Es deixa sense efecte la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

Pots consultar el text íntegre de la Resolució aquí.

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.