Incidències FP oposicions 20-21: Aplicatiu inscripció i currículum FP. CCOO Actuem!

Problemes amb l’aplicatiu d’inscripció: El Departament ens ha reconegut que són coneixedors de la impossibilitat de fer la inscripció al cos PTFP en els casos en què es té  titulació no universitària de Tècnic superior perquè l’aplicatiu no deixa indicar la titulació i el centre on s’ha obtingut. Mentre no es tingui solucionat aquest problema, exigim al Departament que publiqui una nota per informar i tranquilitzar a les persones aspirants. 

És inadmissible que no s’informi al personal docent que vol inscriure’s i no ho pot fer per un problema tècnic. El Departament ha de tenir en compte l’afectació a les persones aspirants, pel que suposa de pèrdua de temps i de neguit per no poder inscriure’s. 

Una vegada més, som CCOO les que intervenim per denunciar aquesta situació i demanem respostes urgents al Departament.

Currículum FP en les programacions didàctiques:  El Departament ens ha confirmat, tal com demanàvem CCOO, que l’ordenació curricular per fer la programació dels CCFF es podrà fer segons qualsevol de les dues distribucions curriculars disponibles a la pàgina xtec del Departament, tant la de les Orientacions anteriors 2020/2021, com la de les Orientacions a partir 2020-2021.

Igualment, ens ha assegurat que els tribunals tindran instruccions clares respecte a la validesa d’ambdues orientacions d’organització dels cicles formatius.