INACCEPTABLE: ALGUNES PERSONES SUBSTITUTES CONTRACTADES DES DEL SETEMBRE ENCARA NO HAN COBRAT!

Des de CCOO vam fer una queixa a la Mesa Sectorial del 20 d’octubre perquè una part del personal substitut no havia cobrat el mes de setembre. Ara, ens informen que aquests treballadors i treballadores a dia d’avui tampoc han cobrat el mes d’octubre! Inadmissible!. El Departament va al·legar problemes informàtics per gravar tots els nomenaments.

És gravíssim que el Departament no ho hagi pogut solucionar i deixi a totes aquestes persones dos mesos sense cobrar.

Creiem que és gravíssim que el Departament no ho hagi pogut solucionar i deixi a totes aquestes persones dos mesos sense cobrar. Ens sembla indignant que l’única resposta del Departament és que poden demanar una bestreta, quan sabem que la seva tramitació tampoc és immediata. 

Alguns docents hauran de renunciar al nomenament perquè no poden pagar el lloguer

Com efecte d’aquesta mala gestió tenim constància d’alguns casos de docents amb residència habitual en localitats allunyades del centre on fan la substitució que hauran de renunciar al nomenament perquè no poden pagar el lloguer i hauran de retornar als seus llocs d’origen. És un fet també molt greu perquè això vol dir que no només afecta a aquests treballadors i treballadores, sinó que afecta a l’alumnat i als centres i,en general, a la qualitat de l’educació.

Considerem que el Departament ha de subsanar aquesta situació de manera urgentíssima i donar una explicació formal a les persones que es troben en aquesta situació. 

Canal telegram: t.me/educaccio

Butlletí informatiu: educaccio.cat/infoeduccoo