IMPORTANT: DRET A COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A LES PERSONES NO ESTABILITZADES

CCOO seguim treballant per garantir que els acords d’estabilitat iniciats fa més de dos anys es materialitzin. Com ja venim explicant des del principi ara que acaba el procés extraordinari d’estabilització toca posar en marxa les compensacions dissuasòries que vam plantejar per assegurar l’estabilització efectiva del personal de l’àmbit públic. Un procés d’estabilització i unes compensacions que, com hem sostingut de manera clara i rigorosa des de fa anys, acabarà suposant l’estabilització de desenes de milers de treballadores i treballadors del sector públic -36.461 docents- sense que suposi cap trava de futur per a qui no s’estabilitzi en cap dels procediments pactats en aquests acords d’estabilitat.

A la mesa de Funció Pública del 27 de juliol de 2023 s’ha ratificat la llei 20/2021 que estableix que quan acabi el procés d’estabilització: 

  • Qui no hagi superat el procés d’estabilització sense consolidar una plaça cobrarà una compensació de 20 dies de sou per any treballat.
  • Aquest pagament es farà amb independència de si obtenen nomenament de vacant pel curs següent.
  • El cobrament d’aquesta compensació no tindrà efecte sobre l’antiguitat ni farà variar el número de la borsa
Photo 2023 12 15 09 14 00