GRUP DE TREBALL PER REDUIR LA TEMPORALITAT: COMENCEM A CONCRETAR I ESVAÏM RUMORS

El 25 d’abril s’ha reunit per primera vegada el Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, decidit a la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat. L’objectiu de CCOO per aquesta primera reunió ha estat el de definir l’àmbit de negociació, el calendari de reunions i de temes d’aquestes, i analitzar l’oferta pública d’ocupació.

Avui ens han facilitat unes noves dades i que haurem d’analitzar abans de la següent reunió de dilluns vinent, corresponents exclusivament al procés extraordinari d’estabilització, i s’hauran d’afegir unes 20.000 places més que ara mateix estan cobertes temporalment i que no poden formar part d’aquests processos, quedant pendent de concretar l’oferta pública d’aquest 2022.

Les dades del procés extraordinari són les següents:

      Personal temporal
      Via excepcional concurs mèrits Concurs oposició estabilització Total estabilització
Personal Educació      
Total personal laboral temporal 674 338 1.012
Total personal interí 9.889 7.510 17.399
Total personal educació 10.563 7.848 18.411
Personal PAS      
Total personal laboral temporal 3.466 583 4.049
Total personal interí 5.711 1.906 7.617
Total personal PAS 9.177 2.489 11.666
Personal execució penal       
Total personal interí execució penal 707 171 878
Personal Interior      
Total personal interí 26 28 54
Personal Salut      
Total personal laboral temporal 12 0 12
Total personal interí 5.345 2.291 7.636
Total salut 5.357 2.291 7.648
TOTAL 25.830 12.827 38.657

Aquestes dades coincideixen amb les que vam  demanar CCOO al mes de juny. Així mateix, hem entrat també en detalls sobre les diferents vacants i alguns col·lectius que poden ser molt específics, com el personal laboral a funcionaritzar, les places perfilades a educació, el professorat de religió, la policia local, el professorat associat de les universitats o el personal indefinit d’empreses públiques i ajuntaments, entre d’altres.

Tot i això, les CCOO hem detectat que el Departament podria no haver inclòs les places de reposició que corresponguin segons la disposició addicional 8a de la llei 20/2021 i els hem emplaçat a que recalculin les places que aniran al concurs de mèrits. Aquest recompte podria incrementar considerablement les places del concurs de mèrits.

L’objectiu de les CCOO durant tota la negociació és el mateix que hem definit sempre, tal com vam escriure en les nostres comunicacions del mes de juliol:

 • Posar fi, per sempre, a l’elevadíssima temporalitat de les administracions, que afecten molt negativament totes les treballadores que no disposen de la seguretat d’una feina indefinida.
 • Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques del marc legal existent en aquests moments i que valorin al màxim l’aportació d’aquestes persones durant els anys que han estat garantint un servei públic, per aconseguir la seva estabilització de manera definitiva.

Per CCOO aquesta negociació hauria de tenir com a objectiu l’assoliment d’un acord per a l’aplicació adequada de la Llei 20/2021 a les administracions a la Generalitat de Catalunya, amb unes bases generals per a la seva posterior negociació en les diverses meses sectorials i comitès existents. Aquest possible acord hauria d’orientar també l’aplicació de la llei al conjunt d’administracions públiques de Catalunya, respectant, lògicament, la seva autonomia negociadora. Per aquest motiu, les CCOO hem plantejat la necessitat de convocar el Consell Català de la Funció Pública i l’Espai de Diàleg i Negociació de les Universitats Públiques de forma paral·lela als treballs del grup.

Les CCOO continuarem amb el nostre treball rigorós i responsable, en contraposició a les falses expectatives de fixesa generades durant mesos per despatxos d’advocats, partits polítics i sindicats, amb interessos econòmics i electorals. Així, hem aprofitat la reunió per preguntar oficialment a Funció Pública sobre els rumors que s’han anat escampant:

 • Considera Funció Pública que el procés iniciat amb l’acord sindical del mes de juliol i l’aprovació de la Llei 20/2021, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, pot comportar: 
  • que milers de treballadors i treballadores temporals de les administracions perdin el seu lloc de treball?
  • l’eliminació de les borses actualment existents o de l’obligatorietat de la seva modificació?
  • comporti l’eliminació de les borses del personal que no superi el procés selectiu?
  • l’eliminació de l’antiguitat del personal que no superi el procés selectiu?

Funció Pública ha respost negativament a totes aquestes preguntes, exactament de la mateixa manera que les CCOO hem informat durant tots aquests mesos

Esperem que aquesta informació serveixi per tranquil·litzar a les persones afectades. 

Per la nostra part, continuarem traslladant a Funció Pública aquelles qüestions que puguin generar inseguretat. 

Cartell en PDF

Vídeo explicatiu: