Funció Pública: Detallades les places del procés d’estabilització

Finalment, Funció Pública ens ha informat del detall de les places que entraran al procés d’estabilització.

Ara cal que cada Departament concreti les places de les diferents categories.

Continuem treballant en les bases del concurs de mèrits, que esperem tancar en els pròxims dies, juntament amb el concurs-oposició, per tal que l’administració pugui començar amb les convocatòries tan ràpidament com es pugui. Quedarà per elaborar el futur immediat a la finalització del procés d’estabilització. Perquè encara hem de concretar la provisió de llocs de l’actual personal indefinit i dels aprovats en el procés extraordinari, però també la situació de les persones que eventualment no haguessin pogut estabilitzar-se en aquest procés o que no els hi fos d’aplicació. En aquest cas hem de concretar el cobrament de la compensació i la seva inclusió en borses de treball en aquelles categories o cossos en les que no estiguin funcionant, garantint l’estabilitat de les persones que han estat prestant els seus serveis a la ciutadania. També intentarem arribar a un acord que desenvolupi a la Generalitat de Catalunya el nou redactat dels articles 10 i 11 de l’EBEP pel que fa al funcionariat interí i el personal laboral temporal.

PLACES DEL SECTOR DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PERSONAL FUNCIONARI D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC I PERSONAL LABORAL VI CONVENI)

PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE COSSOS DOCENTS NO UNIVERSITARIS I PERSONAL LABORAL VI CONVENI DOCENT DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ