Juliol: cursos d’orientació a la programació/unitat didàctica (Nova adaptació horària i de calendari)_

La federació d’Educació de CCOO i la fundació Paco Puerto, hem organitzat cursos d’orientació a la programació/unitat didàctica, adaptats a l’esborrany del reial decret amb nova normativa i reconeguts pel Departament d’Educació.

Clica en el curs que t’interessi:

Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic-Tecnològic 

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Anglès

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès

Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa

Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

Els cursos consten de 30 hores, distribuïdes de la següent manera: Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.

Es disposaran de 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran entre els dies 04 i 15 de juliol en horari de matí i tarda, de manera que es puguin adaptar a la nova instrucció de calendari i poden estar subjectes a modificacions Les classes seran gravades i es compartiran com a material de consulta.

6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.

A més, cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.

Tots els cursos necessiten un mínim de persones inscrites perquè es puguin dur a terme. En cap cas es realitzaran cursos amb menys persones inscrites i si cal s’efectuarà el pertinent reemborsament de les quantitats pagades en el moment de fer la inscripció.

Forma de Pagament

Període de matrícula: El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu [email protected]

Com a sindicat de classe, CCOO seguim compromesos amb l’ocupabilitat dels professionals de l’educació i considerem la formació un aspecte clau per facilitar unes millors condicions de treball. Properament anunciarem nous cursos per si són del vostre interès.