FAQS concurs de mèrits

Pots llegir aquí el full en pdf

Com es fa el pagament de les taxes?

Amb targeta de crèdit o al Servicaixa. Per cada especialitat sol·licitada es paga una taxa.

Una persona funcionària d’un cos, es pot presentar a un altre cos? O sigui, funcionària de primària es pot presentar a secundària o al revés?

Si compleix amb els requisits necessaris del cos, sí.

Una persona funcionària en pràctiques pot participar en el concurs de mèrits a la mateixa especialitat?

No, perquè està en expectativa de ser funcionària.

Es pot modificar la sol·licitud?

No, un cop premeu el botó “tramita definitivament” no és pot modificar ni fer-ne una de nova.

Què he de fer si vull participar a diverses especialitats? 

Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades.

Puc afegir mèrits que no consten a l’Atri?

Sí, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius.

Els centres de titularitat municipal són considerats públics a efectes de l’apartat d’experiència docent?

No, només es consideren centres públics els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. Tenen consideració d’administracions educatives tant la Generalitat de Catalunya com l’Estat o altres comunitats autònomes.

Com acredito la meva experiència a centres de titularitat privada?

Adjuntant el certificat d’empresa a la sol·licitud.

Quan es fa el concurs de mèrits a altres CCAA?

Més endavant. Properament a Galícia i Euskadi després a la resta de l’estat alhora. El Departament d’Educació de Catalunya, Galícia i el País Basc gestionen directament el concurs de mèrits. El concurs de mèrits de la resta de l’estat serà gestionat pel Ministerio. Podeu trobar més informació a: https://oposiciones.fe.ccoo.es/  (apartat información general) i https://fe.ccoo.es/Publica

Els certificats d’idiomes puntuen? 

Nivell avançat o equivalent de les escoles oficials d’idiomes, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència i les seves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre).

Per què, si tinc diferents períodes treballats, el total de puntuació no sempre correspon a la suma dels diferents períodes? 

Cal tenir en compte que només puntua un màxim de 10 anys en total.

[pdf-embedder url=”https://educaccio.cat/wp-content/uploads/2022/09/FAQS-concurs-de-merits.pdf” title=”FAQS concurs de mèrits”]

Vídeo explicatiu: