El Govern publica l’oferta de places públiques. Les places de reposició de PTFP i Mestres de taller d’Arts plàstiques i disseny no es poden perdre!

El Govern ha aprovat l’oferta de places de reposició del 2020. Les places de reposició són les que es produeixen quan una persona deixa de treballar en el departament d’educació (defuncions i jubilacions).
Aquesta oferta de places se sumarà a la reposició ja aprovada de 2018 i 2019 que es convocarà properament. En principi es convocaran juntes totes les places de reposició dels anys 2018, 2019 i 2020 amb el nou procés selectiu, que és millor per a estabilitzar les persones interines, gràcies al vot en solitari de CCOO a la mesa del 15 de desembre.

Tot i que en les ofertes del 2018 i 2019 surten places dels cossos PTFP i Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, observem amb disgust que a l’oferta del 2020 no hi surt cap plaça d’aquestes especialitats.

CCOO sempre hem demanat que no es perdi cap plaça de reposició, sobretot respecte al PTFP. Tot i que la LOMLOE preveu la situació del cos “en extinció”, en aquests moments no s’ha iniciat aquest procés. Cal estabilitzar en la mesura que es pugui a les persones d’aquest cos, que té uns alts nivells d’interinatge
Per això aquestes places no es poden perdre!!

Oferta de places de reposició aprovades pel govern

Reposició 2018 Reposició 2019 Reposició 2020

Professorat tècnic d’FP

68 53

0

Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 3 0

0