El control horari amb dades biomètriques als centres s’ha acabat!

NOVETATS DADES BIOMÈTRIQUES

CCOO sempre ens hem mostrat en contra de l’ús de l’empremta digital en el control horari dels centres. A més de portar el legítim control sobre els treballadors a extrem que al nostre entendre resulten vexatoris, emmagatzemar qualsevol dada biomètrica sense un sistema de seguretat informàtica adequat suposa un risc massa elevat pels docents afectats.

Fins ara, la manca d’una regulació específica i uns criteris jurisprudencials massa laxes no ens permetien defensar els nostres drets més enllà de la negociació.

Per sort, això ha canviat amb la nova Guia sobre la utilització de dades biomètriques per al control de presència i accés aprovada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Ara l’ús de dades biomètriques ja només és possible en dos casos:

  • quan ho preveu una norma amb rang de llei o un conveni col·lectiu i, a més a més, s’acredita una necessitat de fer servir aquesta eina per enregistrar la jornada laboral dels treballadors
  • quan el treballador dona el seu consentiment

Naturalment, els docents no entrem a la primera categoria. Pel que fa a la segona, la Guia de l’AEPD especifica que només es considera lliure el consentiment d’un treballador per enregistrar la seva jornada mitjançant dades biomètriques quan se li hagi ofert, com a mínim, una alternativa com ara la signatura d’un document sense veure’s perjudicat de cap manera per optar per aquest mitjà alternatiu. 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest sistema de control horari al teu centre contacta amb CCOO

CCOOmpromeses amb tu, 

CCOOmpromeses amb l’educació.