Cursos en línia reconeguts!_

La Federació d’Educació de CCOO ofereix cursos en línia reconeguts pel INTEF (Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del professorat) , a través del conveni subscrit amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) en matèria de formació permanent del professorat, baremables a totes les comunitats autònomes per a oposicions, concurs de trasllats i sexennis.

Enllaç a la informació dels cursos en línia 2021

Els cursos estan dirigits al professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats a la Llei orgànica 2/2006 d’Educació, així com als dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

  • personal docent en actiu o amb experiència prèvia: s’haurà d’aportar capçalera de nòmina o certificat del centre on es presti servei.
  • personal que no estigui en actiu, però que estigui habilitat per a l’exercici de la docència, futurs docents, opositors i personal sense experiència prèvia: hauran d’aportar títol de mestre/a, grau o llicenciatura més màster de secundària o CAP. El contingent per a aquestes places és del 15% del total del curs.

Condicions d’homologació:

Per a poder homologar els cursos, el Ministeri d’Educació i Formació Professional requereix que hi hagi 30 alumnes/as com a mínim. En el cas que no es completi, es podrà retardar la data de celebració fins a aconseguir el contingent o anul·lar l’activitat. En aquest cas, et retornarem l’import de la matrícula, o si és possible i t’interessa un altre curs, podem canviar-la. El màxim d’alumnat permès és de 50 per curs. No es poden realitzar dos cursos que coincideixin o se solapin les dates , ja que el MEFP només reconeixerà un d’ells. Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que estiguin en actiu, es podran assignar places als qui no havent exercit la docència, compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l’Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total dels participants. Els certificats definitius dels cursos es remetran per correu electrònic una vegada que el Ministeri d’Educació i FP ens emeti les diligències d’homologació. Segons normativa, té fins a tres mesos per a fer-ho, comptant des de la data de finalització del curs.

Tots els cursos tenen un descompte per a les persones afiliades a la Federació d’Educació de CCOO. Si no ho estàs, pots afiliar-te ara mateix a https://afiliat.ccoo.cat/.

Més informació i inscripcions a www.fe.ccoo.es/formacion i a https://campus.fe.ccoo.es/