Curs 2021-22: Volem presencialitat amb seguretat!_

Curs 21-22 presencialitat amb seguretat: baixada de ràtios, ventilació adequada, tests freqüents, mascaretes FFP2… inversió en seguretat i qualitat!!!

Tot i la nova situació sanitària, és evident que la proliferació de la variant delta de la covid-19 provoca la necessitat de mantenir també als centres educatius unes mesures de prevenció adequades al risc amb el qual ens enfrontem. En cap cas és procedent una relaxació de mesures.

CCOO hem demanat, des de l’inici de la pandèmia, la màxima presencialitat possible, sempre que es complissin les condicions de seguretat que garantissin la salut de totes les persones als centres educatius.

Tanmateix les mesures del pla covid de les que informa el Departament d’Educació, abans als mitjans de comunicació que a la representació dels treballadors i treballadores o als mateixos centres, continuen sense tenir en compte diferents aspectes de la prevenció que considerem imprescindibles. Així, no es fa cap concreció especial a què una ventilació adequada ha de poder ser mesurada, creuada, continua i distribuïda i que quan no sigui possible de manera natural s’ha de disposar de ventilació mecànica, ni al subministrament generalitzat de mascaretes FFP2 al personal dels centres, ni a la realització de tests freqüentment o al manteniment dels permisos pel personal vulnerable. Tampoc el Departament garanteix que el personal dels centres pugui gaudir dels permisos necessaris en cas que les persones a càrrec estiguin confinades.

Des de CCOO, a més a més continuem demanant que s’augmenti el personal als centres (personal educatiu, de suport, de lleure i d’administració i serveis) i que s’implantin ràtios que permetin el manteniment de la distància a les aules i als menjadors escolars i alhora afavoreixin una atenció més individualitzada i una educació realment inclusiva. Considerem que en cap cas s’hauria de sobrepassar una ràtio de 20 alumnes i, per tant, seria necessari ampliar les plantilles com a mínim amb 8.000 professionals més, a part dels que es van contractar el curs passat. És imprescindible aconseguir unes ràtios adequades que es mantinguin en el temps, sent aquesta una mesura primordial no només per la prevenció en temps de pandèmia, sinó també per la mateixa qualitat educativa. Sobretot tenint en compte la sobrecàrrega de treball dels i les professionals dels centres, que comporten certes mesures, com ara que en el cas que hi hagi un positiu en una aula de secundària, l’alumnat vacunat passi la quarantena presencialment a l’aula i el no vacunat la passi a casa, implicant una doble càrrega de feina i afectació a la salut del personal docent i d’atenció educativa.

Per finalitzar no podem oblidar que aquest curs les comunitats autònomes rebran una quantitat important de fons europeus que prioritàriament haurien de servir per millorar l’educació de manera estructural. Ara seria el moment de fer un salt endavant, apostar de veritat per l’educació amb més recursos i apropar-nos a una despesa del 7% del PIB.