Comunicat Oposicions Docents (9/11/2020)

A la mesa sectorial d’avui el Departament ha ampliat l’antelació en la comunicacio de la data de la segona prova a 10 dies enlloc dels 7 dies que proposava inicialment. CCOO considerem que continua sent un temps insuficient i que les persones aspirants requereixen més antelació per afrontar amb garanties el procediment. El Departament no ha acceptat d’ampliar més el termini per convocar-la com demanàvem, al·legant que la situació sanitària és molt variable i que, en el moment en què puguin decaure les restriccions extraordinàries actuals, vol aprofitar per convocar ràpidament la segona prova.

Tanmateix, davant de la nostra insistència, s’ha compromès a actualitzar al web d’oposicions docents, quinzenalment, l’avís que encara no es celebraria la segona prova. També han informat que la prova extraordinària que vam demanar per a les persones afectades per a la Covid-19 o altres malalties o dones embarassades amb data de part propera, es farà uns 15 dies després de la convocatòria ordinària.

A més a més, el Departament també ha accedit a algunes de les propostes de CCOO:

  • S’incorporen mesures de seguretat i salut per aspirants i tribunals.
  • El justificant mèdic s’entregarà en un període de 5 dies (i no de 2, con proposaven) de la mateixa manera que les justificacions en els casos de dones embarassades.
  • Per garantir la igualtat en les dues convocatòries de la segona prova, es preveu que les comissions de selecció tinguin preparats dos models del supòsit pràctic, A i B, en sobres tancats. El dia de la convocatòria ordinària, una persona voluntària triarà a l’atzar el sobre amb el model A o B per aquella sessió i l’altre quedarà per a la sessió extraordinària. En cas que no sigui necessari fer servir el segon model del cas pràctic es preveu l’exhibició del model en sessió pública.