Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, reunió del 23 de novembre de 2021

Requeriments de la Direcció General de Relacions Laborals

CCOO preguntem pel compliment de les mesures establertes en els requeriments definitius de  la Inspecció de Treball que afecten alguns departaments. Aquests incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, en molts casos, després d’anys, encara no s’han corregit les situacions de risc. Són especialment rellevants els dels Departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Interior i Justícia.

El Departament de Justícia no dona cap explicació d’aquests incompliments i la resta diuen que ja estan adoptant mesures després de denúncies de fa més de 3 anys. Hi ha una total inactivitat dels Departaments davant els requeriments.

Presentació de l’estudi de sinistralitat laboral de l’any 2019

 L’Administració presenta l’estudi d’accidentalitat de l’any 2019 amb gairebé dos anys de retard, les dades més significatives són: 

  • Els accidents amb baixa laboral, s’observa que el 37% dels accidents són in itinere.
  • Els departaments que tenen l’índex d’incidència i de freqüència més alt que el global de l’Administració són: el personal del cos de Bombers del Departament d’Interior, de Justícia, de Treball, Afers Socials i Famílies, el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’ICS.
  • Les dones s’accidenten més que els homes en nombre absolut (65%).
  • La forma de l’accident predominant són les caigudes (35%) i sobreesforços (35%).
  • Respecte a les malalties professionals, cal destacar que durant el 2019 s’han diagnosticat 51 malalties professionals, de les quals 22 són de l’ICS i 21 del personal educador del Departament d’Educació. Les dones són les que pateixen més malalties professionals (92%), també l’índex d’incidència reflecteix aquest fet.

CCOO demanem la inclusió dels aspectes de gènere en l’avaluació de riscos atès que els  homes i les dones tenen exposicions i problemes de salut diferents, a més de línies d’actuació per la integració de la perspectiva de gènere.

 Grups de treball de la Comissió Paritària General

CCOO denunciem que la inactivitat dels grups és generalitzada i només estan actius aquells que tenen algun interès per a l’administració com són el del Protocol d’Assetjament i Coordinació entre Justícia i Salut.

Pel que fa als grups de Protocol de conflictes interpersonals, Vigilància de la Salut, Augment de la Sinistralitat, i Auditories resten sense convocar-se des de setembre de 2018.

Properes auditories del sistema de prevenció de riscos laborals

Després de 2 anys que CCOO vam denunciar a la Inspecció de Treball l’ incompliment de les mesures preventives derivades de les darreres auditories sense rebre cap resposta concreta de moment.

CCOO denunciem que en més de 20 anys de prevenció a la Generalitat només s’han fet 2 de les  5 auditories necessàries per valorar la integració i l’eficàcia del sistema de prevenció implantat. Les segones auditories tenien en alguns casos uns resultats més negatius que les primeres realitzades, i dels 45 ítems analitzats 28 resultaven com a no conformes. Són dades que expressen el deteriorament i abandonament als que han estat abocats els Serveis de Prevenció per la manca de recursos humans i materials dedicats pels departaments, amb una precarització de la situació del personal tècnic que els formen per l’alta temporalitat que pateixen.

L’actual model haurà de modificar-se, ja que es mostra ineficaç i es posa de manifest com a resultat dels controls de les auditories.

Plans de desplaçament als departaments

Segons vam posar de manifest ara fa més de 2 anys, dels més de 20 plans de desplaçaments d’empresa (PDE) que obligatòriament havia de tenir la Generalitat, amb actuacions per optimitzar la mobilitat tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments dins de la jornada laboral, només 3 s’estan desenvolupant, fet que suposa una manca d’interès per solucionar la forma d’accident més habitual.

Recordem que hi ha normatives en vigor que fan referència a aquests tipus de planificació, afectant tant a centres d’activitat pública com el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 2020, la Llei de la Mobilitat i que el Departament d’Interior té redactat un Pla de seguretat viària 2017-2019 aprovat per Acord de Govern que ni ell mateix ha desenvolupat.

El Departament d’Educació exposa les mesures que estan adoptant en relació amb el Pla en l’edifici Via Augusta. Aquest té més de 900 treballadors i treballadores.