Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals: reunió del 21 de juny de 2023

En la primera reunió solament hem parlat dels punts 1,2 i 5.

La pròxima reunió està prevista pel dia 5 de juliol a les 09:00 hores i hem reservat, per si de cas, el dia 12 de juliol. Properament rebrem la convocatòria.

Ordre del dia:

1.Presentació del document de Tècniques i Instruments per a la investigació d’una sol·licitud d’intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en l’àmbit laboral a la Generalitat de Catalunya (Administració)

L’Administració (Àrea Bon Govern) ens presenta el document, fa una llarga intervenció explicant-lo (a nivell tècnic) i, desprès d’escoltar a la part social, informa que solament es la presentació de l’esborrany. Convocaran pròximament a una persona per sindicat ( la Carme Rodríguez, s’ha ofert voluntària) per treballar aquest document.

2.Difusió, informació i formació dels protocols d’assetjament sexual i psicològic laboral (Intersindical, UGT, CCOO)

L’Àrea de Bon Govern ens presenta la nova pàgina web on estarà la informació dels dos protocols. Nosaltres demanem que, a més, de la pàgina web de Funció Pública estigui en l’ATRI i pagines web e Intranets de TOTS els departaments.

 “CCOO exigim a l’Administració que es faci formació obligatòria a tots els comandaments superiors i intermedis en aquestes dues matèries i, de caràcter voluntari, a la resta de personal.

És necessari que tothom tingui la formació necessària per reconèixer un assetjament sexual o laboral i actuar en conseqüència.

CCOO exigim que es doni tota la informació necessària a través de canals adequats, transparents i de fàcil accés sobre la manera d’activar aquests dos protocols, encetant la via penal d’ofici si hi ha indicis d’assetjament, ja que és la seva responsabilitat.

CCOO exigim que s’informi prèviament als delegats de prevenció de totes les accions que prenguin els diferents departaments en aquestes matèries.”  

CCOO manifestem que fa molts anys que anem darrera de l’eliminació de l’amiant dels nostres edificis i instal·lacions, que també en demanat l’ inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia, no solament a instàncies de l’administració, i ens reiterem en la nostra postura de sempre, que s’elabori un cens de instal·lacions/edificis amb amiant i que es retiri en el mínim temps possible.

5.Informació sobre la Comissió de Seguiment de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (Administració).

Tornem a insistir que hem demanat l’ inclusió aquest punt a l’ordre del dia i que no és únicament a iniciativa de l’administració.

L’Administració informa que, a través d’aquesta comissió de seguiment de les sis mútues que ens donen servei (on no tenim representació la part social) ha aconseguit que donin informació estadística i en el mateix format sobre una sèrie d’ITEMS (properament ens enviaran el document on veurem aquesta informació)

CCOO demanem que també ens proporcionin les estadístiques referents a les “queixes” presentades pels treballadors (fulls de reclamació), motiu i solució rebuda. L’administració diu que serà en una segona fase, ja que ha costat molt que donin la informació abans esmentada, però qui paga mama i que continuaran insistint que aportin aquesta informació, que ens traslladaran quan la tinguin.

CCOO insistim que amb aquesta informació es pot valorar la qualitat del servei i demanem, com a mínim, que ens comuniquin el resultat de les “queixes” transmeses pels diferents departaments ( o serveis de prevenció) a les mútues, així com el resultat d’aquestes gestions. L’administració diu que ho farà.