Com comunicar un POSITIU i gestionar BAIXA mèdica per COVID

 Com comunicar un POSITIU al sistema de registre de Salut/Educació

Si una persona dona positiu – sigui adult o infant – en un test d’antígens, cal notificar-ho al sistema sanitari. Cal que ho faci tothom, sigui infant, persona interina o funcionària.

Com es pot fer: entrant a l’aplicació La Meva Salut.

Anant a e-consulta i escrivint un missatge indicant:

  • la marca de l’autotest
  • la data de realització de la prova
  • descripció dels símptomes i si es té alguna patologia prèvia
  • en cas de ser persona treballadora cal afegir: “Sol·licito la tramitació de la baixa laboral”.

 Si la simptomatologia cursa amb febre igual o superior a  38,5 ºC durant més de tres dies o sensació d’ofec, s’ha d’anar directament al CAP o trucar el 061 (el 112 en cas d’emergència).

Degut a l’estat de col·lapse dels CAP, recomanem que, a més de fer la e-consulta, truqueu a alguna de les farmàcies col·laboradores perquè introdueixen les dades d’en cas de ser positiu, és important que no anar presencialment, ja que tens un resultat positiu i cal fer aïllament. Tampoc es pot anar a la farmàcia si es tenen símptomes compatibles amb la COVID-19, s’ha d’anar directament al CAP.

Com gestionar la Baixa Laboral per COVID

➡️ Si sou Mutualista de MUFACE, tant d’assistència de Seguretat Social, com per Mutualitat privada (Asisa, Adeslas o DKV) us heu de descarregar el comunicat de baixa de MUFACE i el vostre metge de capçalera l’ha de complimentar.

https://www.muface.es/dam/jcr:2a29c99e-2538-4f43-96a5-743e339822e9/DPS_11007_PARTE_IT.pdf

Després cal presentar la còpia dels documents d’incapacitat temporal (baixa laboral) a la direcció del centre educatiu. Aquesta presentació és vàlida per mitjans telemàtics: correu electrònic o valisa. S’ha de fer dins del termini màxim de tres dies, que compten a partir de la data d’expedició, però recomanem enviar-la el mateix dia que l’hem rebut.

➡️ Si sou del règim de Seguretat Social, un cop notificat del positiu al sistema de registre (e-consulta, farmàcia) rebreu un missatge SMS per tramitar la baixa mèdica i identificar els vostres contactes estrets, es podrà descarregar la baixa laboral des de l’aplicació La Meva Salut a l’apartat d’Informes i resultats de La Meva Salut. Actualment està trigant unes 72h a sortir.


https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/

Cal presentar la còpia dels documents d’incapacitat temporal (baixa laboral) a la direcció del centre educatiu, és vàlida la presentació dels comunicats per mitjans telemàtics: correu electrònic o valisa. S’ha de fer dins del termini màxim de tres dies, que compten a partir de la data d’expedició, però recomanem enviar-la el mateix dia que l’hem rebut.

Quan es tracta d’una baixa per Covid el sistema genera l‘alta automàticament al cap de 7 dies de tramitar la baixa. Aquesta es podrà descarregar també a l’aplicació de La Meva Salut, apartat d’Informes i resultats. La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa la incorporació a la feina serà el dia feiner següent a la data d’alta.

Si la persona continua presentant símptomes al cap de set dies (tant MUFACE com Seguretat Social), cal que es posi en contacte amb el seu centre d’atenció mèdica per allargar la baixa. El comunicat de confirmació de baixa (el document que certifica la continuació de la situació d’incapacitat) la podreu descarregar des de l’apartat d’Informes i resultats de La Meva Salut en el cas de la Seguretat Social.