CCOOmpromeses amb l’escola rural, les escoles cícliques i ZER

Avui us presentem les propostes electorals destinades a millorar les condicions laborals i educatives de les escoles rurals, les cícliques i ZER, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

Millores de les condicions laborals específiques

 • Racionalització dels horaris del personal itinerant.
 • Pagament de les dietes de manera transparent per a tot el personal que s’hagi de desplaçar.
 • Actualització i millora de les indemnitzacions per viatge d’acord amb el cost real del kilòmetre.
 • Dotació horària per a tasques de direcció i gestió proporcional al nombre de grups.
 • Simplificació de les tasques burocràtiques.
 • Millora de l’accés i l’estabilitat dels llocs de treball a les ZER.

Per a una educació de qualitat

 • Més presència horària del personal administratiu.
 • Adaptació dels aplicatius informàtics de gestió del centre a la realitat de les ZER.
 • Millora en la connexió a internet.
 • Crèdit horari per a la coordinació entre personal TEI i docent.
 • Substitució del personal TEI des del primer dia en cas de baixa o permís.
 • Accés al menjador escolar i a les activitats escolars per a tot l’alumnat de les ZER.

Model de Zones Escolars Rurals

 • Promoure i potenciar el model.
 • Regulació del model per mitjà d’un decret.
 • Determinació com a principal criteri d’agrupació rural o ZER el de la proximitat entre els centres.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter7