CCOOmpromeses amb l’atenció educativa domiciliària

Avui us presentem les propostes electorals destinades a millorar les condicions laborals i educatives de l’atenció educativa domiciliària (AED), també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

  • Publicació de la resolució del Departament d’Educació que ha d’estructurar i recollir l’organització del servei d’Atenció educativa domiciliària.
  • Impuls de l’organització de l’AED seguint el model iniciat al Vallès Occidental i implementat als Plans pilot del Vallès Occidental i del Consorci de Barcelona.
  • Ampliació de l’equip estable amb les ràtios establertes al projecte de resolució.
  • Contractació del personal docent des de l’1 de setembre al 31 d’agost.
  • Implementació dels complements de tutoria, itinerància i coordinació.
  • Programa de formació específic pel col·lectiu.
  • Vinculació de l’AED a un codi de centre i a un servei educatiu: sense codi no es poden vincular les dotacions econòmiques i de material.
  • Agilització de la dotació de portàtils per al personal docent d’AED.
  • Dotació de MIFI’s pel personal docent que atengui casos a domicilis sense wifi.
  • Dotació econòmica per a fotocòpies i materials educatius específics: joguines, llibres, etc.
Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter9