CCOOmpromeses amb els Ensenyaments artístics – Arts plàstiques i disseny

A continuació us presentem les propostes electorals destinades als Ensenyaments artístics – Arts plàstiques i disseny, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

  • Equiparació salarial del professorat del cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny a la del cos de Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.
  • Efectiu compliment de les reduccions lectives per tutories i coordinacions actuals i progressiu augment d’hores de reducció, en especial pel seguiment de les pràctiques a les empreses.
  • No submissió de les escoles d’art a l’autonomia i atribucions de l’ESDAPC.

Ensenyaments superiors de disseny i arts plàstiques

  • Decret de l’ESDAPC adequat al que ha de ser una regulació d’estudis superiors, situats en l’Espai europeu d’educació superior.
  • Condicions dels ensenyaments artístics superiors i del seu professorat iguals a les de l’àmbit universitari públic.
  • Transitorietat suficient per al personal docent actual dels ensenyaments artístics superiors per a l’adquisició dels requisits normatius.
  • Creació d’un cos propi per als ensenyaments artístics superiors.
  • Oferta pública i manteniment de cicles d’artístics com a patrimoni cultural i artístic de Catalunya.
A5 Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter1