CCOOmpromeses amb el personal interí i substitut

Avui us presentem les propostes electorals destinades al personal interí i substitut, també podeu consultar el programa global en aquest enllaç

Gràcies a l’acord signat per CCOO el 5 de juliol del 2021, amb l’objectiu de reduir la temporalitat al 8%, i el de funció pública a Catalunya, signat el 9 de maig, per augmentar el nombre de places ofertes, aquest curs es produirà el procés d’estabilització de plantilles d’educació més gran de la història amb 29.271 places de cossos docents.

Aquests processos han de posar fre a les elevades taxes de temporalitat del personal docent (properes al 40%) que patim actualment degut a la manca de convocatòria de processos de concurs-oposició durant anys per part del Departament d’Educació.

Aquesta temporalitat tan elevada, a més de provocar una situació gravíssima de precarietat i d’incertesa laboral a les treballadores i treballadors, ha comportat una disminució de la qualitat de l’educació per la constant rotació de personal en els centres.

Considerem que l’elevada quantitat de places que hem aconseguit en els acords permetrà que la immensa majoria de persones interines o temporals puguin estabilitzar-se definitivament.

Tanmateix, des de CCOO, continuem treballant per aconseguir que les persones que eventualment no superessin cap dels processos d’estabilització puguin adherir-se posteriorment a un pacte de continuïtat.

Tot i així, segueixen reivindicacions pendents per les quals seguim lluitant com:

  • Pacte de continuïtat.
  • Nomenaments transparents i diaris i substitucions des del primer dia.
  • Execució transparent dels processos d’estabilització docent.
  • Millora de les condicions d’accés i permanència a la borsa docent.
9287b4ed Fe8c 4617 Baa5 C74e6647ead2