Augment salarial com a resultat de l’acord signat per CCOO

Com a resultat de l’acord que CCOO va signar el 19 d’octubre de 2022 amb el Govern Estatal per a tot el personal treballador públic, correspon una pujada salarial del 3,5% l’any 2022, un altre 3,5% l’any 2023 i un 2,5% l’any 2024. Això suposa una pujada total del 9,8%, en aplicar-se cada pujada anual sobre l’anterior.

A més, l’acord implica que l’increment en la pujada de 2022 és retroactiu amb el pagament dels endarreriments des del gener, és a dir un 1,5% més al mes a afegir al 2% que ja se’ns havia apujat el sou originalment.

Des de CCOO continuarem treballant per aconseguir incrementar el reconeixement de la tasca docent i per a millorar les condicions retributives i laborals del personal docent: fer realitat la reducció de l’horari lectiu i la jornada de 35 hores setmanals com marca també l’acord, implementar la jubilació parcial, recuperar la jubilació incentivada, pujar de nivell els cossos docents, millorar totes les ràtios, millorar la salut laboral del personal docent,  reduir la burocratització i moltes altres qüestions.

Perquè puguis comprovar l’efecte de l’acord, tant en el que suposa l’increment addicional de 2022 com en el que suposa de diners extres en el període complet de 2022 a 2024, posem a la teva disposició aquesta calculadora a la qual pots accedir a través del següent enllaç.

Totes i tots junts tenim, sens dubte, el poder de canviar les coses.

#ElPoderDeCanviarHoTot