Atenció! Nous períodes de modificació de dades de la borsa del curs 2022-2023

El primer període comença el dilluns 14.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

Del 14 al 21 de novembre de 2022

Del 23 al 30 de gener de 2023

Del 20 al 27 de març de 2023