Aspectes més importants de la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals de 15/12/21

Ventilació i temperatures en els centres educatius.

El Departament s’ha limitat a donar únicament unes orientacions que es basen en la ventilació natural, on les finestres estan obertes pràcticament tot el dia i com a conseqüència, el personal educatiu pateix fred i les molestes corrents d’aire. Per aquest motiu CCOO, des de l’inici de la pandèmia, estem insistint perquè instal·lin als centres, sistemes de ventilació mecànica per garantir la seguretat i salut de la comunitat educativa.

Amb la COVID-19 la gran majoria de centres educatius no compleixen les condicions tèrmiques ni ambientals establertes l’annex III del Real Decret 486/1997. La normativa estableix que la temperatura ha d’estar entre 17° i 27°. El Departament està incomplint aquest decret i no està adoptant les mesures necessàries, permetent que el personal educatiu i l’alumnat es congeli i emmalalteixi.

Arran d’això, el Departament comenta que va fer un estudi per valorar la ventilació i les temperatures el passat hivern. Exposant que en les dades recollides sobre les 32 aules mesurades de 19 centres de Catalunya, no s’observen grans diferències per localitats i orientacions.

CCOO manifestem, tal com ho vam fer en el seu dia, que no estem d’acord amb aquests resultats ja que depenen de la metodologia utilitzada i de l’hora en què s’ha realitzat la mesura. CCOO vam passar pels centres més afectats i vam prendre mostres de les diferents temperatures i el resultat no és disconfort tèrmic.

CCOO també vam traslladar aquesta problemàtica de la ventilació als Ajuntaments de tota Catalunya mitjançant mocions per tal que es garantís una correcta ventilació.

Riscos laborals derivats del teletreball: avaluació de riscos

CCOO reivindiquem que la garantia del dret a la prevenció de riscos ha de ser compatible amb la distància i la privacitat del domicili i que aquestes no poden ser un obstacle per garantir el dret a la salut en l’àmbit laboral i les corresponents avaluacions de risc en aquesta modalitat de treball.

Informació sobre les proves diagnòstiques per detectar la Covid-19

Només s’informa que el Departament d’Educació ha fet cribatges

Guia pel teletreball, treball a distància, treball remot i coworking

Es comenta l’espai ATRI que recull les guies i recursos sobre el teletreball: materials formatius, eines, ciberseguretat i prevenció de riscos laborals.
reclamen avançar i especificar aspectes de coworking i ciberseguretat.

Nova onada de COVID-19

Davant de la transmissió ja comunitària de la variant omicron, CCOO demanem una nova resolució per al control d’aquesta onada i que la totalitat dels llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats de forma no presencial puguin desenvolupar aquesta modalitat.

Així, demanem que s’ampliï l’àmbit d’aplicació actual a tots els llocs de treball departaments que ara no el desenvolupen i entitats autònomes i s’inclogui el personal docent, estatutari dels serveis de salut, així com els cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals i el que ocupa llocs de treball en centres penitenciaris i de justícia juvenil així com el personal PAS de centres educatius, que actualment estan exclosos a pesar d’haver teletreballat durant la fase de confinament.