Al juliol, els/les coordinadors/es digitals no han de fer més, ni són menys que ningú!

S’acosta el final de curs i, tal com vam publicar i gràcies a la pressió unitària, el 30 de juny s’acaben les activitats del professorat programades al centre. El mes de juliol es reserva per fer activitats de formació, tot i que la normativa indica: “…la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facin necessari.”.

Des de CCOO, creiem que NO són excepcionals, i es van acentuant amb el temps, les tasques de les coordinacions digitals un cop finalitzada l’activitat lectiva del centre que inclouen:

 • Control i registre de les incidències
 • Verificació de l’estat dels dispositius
 • Entrega de resguard de lliurament dels equips
 • Restabliment (formatejar i assignar nou usuari)
 • Actualització de l’inventari

El nombre de dispositius pot variar entre 150 i 1500 dispositius depenent del centre educatiu. No podem normalitzar aquesta sobrecàrrega i diferenciació amb la resta del personal docent pel que fa a condicions laborals. És per això que seguim reclamant:

 • Cessament de la sobrecàrrega de treball actual.
 • Augment retributiu adequat a la responsabilitat.
 • Augment de les hores setmanals per la coordinació digital tenint en compte el tipus de centre i el nombre d’equips, assegurant les hores que marca la calculadora d’hores.
 • Regularització uniforme a tots els centres de les hores de càrrec seguint criteris objectius.
 • L’avaluació de riscos psicosocials del lloc de treball del col·lectiu de la coordinació digital per les característiques de la sobrecàrrega que comporta.
 • Posar en valor, dignificar i reconèixer la coordinació per oposicions, concurs de trasllats i altres processos.

Per tot, al juliol, els/les coordinadors/es digitals no han de fer més, ni són menys que ningú!