Ajornada la mesa d’avui! Exigim respecte al Departament!

Amb data d’avui, 30 de novembre, hi havia programada una mesa sectorial en la que originàriament un dels  punts de l’ordre del dia era tractar el contingut de  l’esborrany de la Resolució del concurs oposició extraordinari que forma part de l’Acord per l’estabilització del personal docent, amb aspectes a concretar suficientment importants com per poder ser analitzats amb deteniment.  Finalment, el Departament ha canviat la convocatòria de la mesa d’avui reduint-ne molt els punts de l’ordre del dia, el punt del concurs oposició i altres han caigut atès que no era possible tractar-los a causa del seu incompliment de facilitar la documentació perquè pogués  ser treballada per la part social.

A la prèvia (abans de la mesa) les diferents organitzacions sindicals hem comunicat les nostres propostes i reclamacions. En aquesta prèvia s’ha evidenciat el tarannà de cadascuna de les diferents organitzacions sindicals que hi tenim representació. La primera intervenció ha estat la del sindicat amb més representació a la mesa, USTEC, que, sense escoltar la resta d’organitzacions, s’ha aixecat de la taula després de manifestar el seu desacord amb les males praxis del Departament. La pràctica totalitat de sindicats hem denunciat aquestes males pràctiques que han de finalitzar i que no contribueixen, ans el contrari, a un procés de negociació com cal. És important que el Departament reconegui i respecti els espais de negociació en els quals fem les propostes i denúncies que calguin però també és important que totes les parts contribuïm a fer respectar els espais democràtics i de negociació col·lectiva que tenim per normativa i que ens escoltem.

CCOO en aquesta prèvia hem denunciat la situació, hem sol·licitat i aconseguit un ajornament de la mesa, petició a la qual s’han sumat ASPEPC-SPS i UGT.

Per tant, s’han ajornat al 2 de desembre els punts que s’havien de tractar avui, d’adequació dels DOIGC i de la resolució  dels  criteris de plantilles a la reducció de l’hora lectiva. I hi  haurà una altra mesa el dia 12 de desembre (que el Departament ja havia convocat ) per tractar la resolució que regularà el procés de concurs oposició extraordinari, entre altres punts. CCOO hem tornat a manifestar la nostra queixa pel neguit que provoquen aquestes demores causades per la ineficiència de l’administració, sobretot a les persones que tenen previst presentar-s’hi.

En la prèvia a la mesa i a proposta de CCOO, juntament amb ASPEPC-SPS i UGT, hem aconseguit allargar el termini de modificació de dades extraordinari a la borsa docent d’un dia (5 de desembre) a 3 dies (5, 6 i 7 de desembre).  D’aquesta manera es podrà ampliar la petició (p.e.: passar de municipi a comarca) per tal d’aconseguir substitucions més llargues o vacants quan es facin els nomenaments del 12 i 14 de desembre, en els quals es donaran les vacants de gener a agost, resultants de la reducció horària acordada l’1 de setembre.