Adjudicacions definitives: 27 de juny, i nomenaments telemàtics: 11 i 20 de juliol i finals d’agost (Correcció!)

Adjudicacions de destinació provisionals

Hi ha la previsió que el dia 27 de juny es publiqui la resolució definitiva.

Nomenaments telemàtics de juliol i agost

Us informem de les indicacions de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, referents als nomenaments telemàtics que van donar a la reunió de junta de direccions. CCOO seguim denunciant la manca de diàleg i negociació per part del Departament. Un altre cop prenen decisions que afecten totes les persones treballadores sense tenir-nos en compte. #NegociacioRealJa

Els dies 11 i 20 de juliol es realitzaran actes de nomenaments telemàtics per l’inici de curs:

  • Vacants (senceres i mitges) de tots els centres de primària, secundària i règim especial.

A partir del 5 de juliol es publiquen llocs que han d’anar per difícil cobertura per tal que s’hagi fet la selecció abans del dia 11 (primer nomenament de vacants).

El dia 31 d’agost de 2022 s’han d’adjudicar els llocs següents:

  • Substitucions de tots els centres de primària, secundària i de règim especial de jornada sencera, mitja jornada i qualsevol vacant que hagi quedat pendent de cobrir.

Es farà nomenament telemàtic ordinari el 2 de setembre per incorporar el dia 5 (efectes econòmics i administratius de les vacants són d’1 de setembre, en canvi, els efectes són del dia 5 pel que fa a les substitucions).