Proves diagnòstiques i competències bàsiques: sobrecàrrega docent i falta de reconeixement

Des de CCOO denunciem la sobrecàrrega a la que el Departament d’Educació sotmet als seus professionals. En el context d’un sistema educatiu infra dotat, complex i burocratitzat, les persones docents fan mans i mànigues per atendre adequadament l’alumnat cada dia. Tot i així, el Departament sembla ser insensible a l’enorme càrrega de treball a la que estan sotmesos els equips docents.

A banda d’un nou procés d’oposicions durant el curs, en el calendari s’han fet coincidir diversos processos avaluatius l’aplicació dels quals recau exclusivament en els claustres: les competències bàsiques a 6è de Primària i a 4t de la ESO i les proves diagnòstiques a 4t de Primària i a 2n de la ESO.

Aplicar i corregir aquestes proves augmenta considerablement la càrrega laboral d’uns docents fortament tensionats i es tradueix en hores extres que el Departament no reconeix ni en forma de compensació econòmica ni en forma d’hores de descans. I lamentablement tampoc s’han habilitat mesures organitzatives de temps que permetin el seu adequat desenvolupament i posterior correcció. En el cas de les proves diagnòstiques, ni tan sols se’ls hi reconeix el mèrit corresponent a l’expedient personal dels docents obligats a participar-hi.

És per això que CCOO Educació denunciem la manca de planificació efectiva a l’hora d’aplicar i corregir aquestes proves. Aquests “encàrrecs” no es poden fer sense recursos temporals, humans i econòmics. Prou de permetre al Departament sobrecarregar encara més les esquenes de les docents. Demanem recursos i el reconeixement de la nostra feina!

#VolemEl6PerCent

#SalutLaboralEsQualitat