PROGRAMA DE CCOO PEL PAE

PER CCOO EL PAE EXISTEIX!!!!!!!!!!

Moltes persones no sabem que vol dir PAE, Personal d’Atenció Educativa. Es el personal que tenen els docents que tenen dins de l’aula o fora i una part molt important dels centres educatius.

Perquè es molts important als centres educatius aquest personal d’atenció educativa.

  • TEEI (Tècnics Especialistes d’Educació Infantil) “És el/la treballador/a que col·labora amb els/les mestres-tutors/es de P3 en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants”.
  • TEEE (Tècnics Especialistes d’Educació Especial) “Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu”…
  • Fisioterapeutes, fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’usuari per establir-ne el grau d’afectació. Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l’alumne requereix. Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.
  • Audioprotesista, dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés d’aprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre educatiu.

Per CCOO el PAE es molt important i portem treballant fa anys, a donar el seu lloc aquest personal oblidat i per aquest motiu aquí us presentem el nostre Programa i les ganes de continuar treballant, amb tots vosaltres i que es reconegui la vostre feina, les vostres situacions diaries, …..

CCOO SEMPRE AL COSTAT DE LES PERSONES