Vacunació a les universitats

Fa uns dies, els rectors i les rectores, aplegats  en el marc de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), han demanat al ministre d’universitats Manuel Castells la inclusió del personal docent universitari dintre dels col·lectius prioritaris per a la campanya de vacunació davant la COVID-19, tal com s’ha fet amb el personal docent no universitari.

CCOO Educació volem compartir amb vosaltres les següents reflexions:

  1. Que estant d’acord que la vacunació es faci efectiva al conjunt del personal docent, independentment de si és universitari o no universitari; aquesta es faci dins d’una campanya de vacunació universal i esglaonada que prioritzi les persones grans i més vulnerables a la COVID-19, el personal sanitari i els col·lectius més susceptibles de contribuir a fer proliferar aquest virus.Per CCOO, ha de prevaldre un criteri sanitari, de salut pública i de solidaritat per sobre d’un criteri de competència entre col·lectius per la prioritat en la vacunació.
  2. Tal com situa el comunicat dels rectors i rectores, CCOO considerem que la vacunació s’hauria de fer efectiva en el mateix moment tant al PDI i com al PAS. No s’entendria que es fes d’una altra manera, des d’un punt de vista sanitari ni social. No cal explicar que la gran majoria del PAS està exposat com el PDI, ja sigui perquè està fent suport a la docència, ja sigui perquè està donant serveis que suposen una concurrència important de persones.
  3. Alhora, també compartim amb el comunicat la necessitat de la recuperació, tan aviat com sigui possible i en condicions de seguretat, de la modalitat presencial de la docència a les universitats.
  4. Tot i l’esforç fet pel PAS i el PDI de les universitats per mantenir l’activitat de la universitat, CCOO considerem que la presencialitat a les aules és clau per assegurar la millor qualitat en la docència i l’exercici ple del dret a l’educació universitària de tot l’estudiantat.
  5. Finalment, la situació de pandèmia que hem patit i que continuem patint ha deixat palesa la importància de regular l’exercici de la modalitat virtual de la docència a les universitats. CCOO fem un crida a rectors i rectores a regular aquesta modalitat de docència en els marcs de la negociació col·lectiva corresponents.