Increment del 3% per a 2023 i 3% per a 2024 per als ensenyaments reglats no concertats de Catalunya

CCOO consultem a l’afilació!

El dia 12 de gener vam tenir una reunió els sindicats de l’escola reglada no concertada de Catalunya (UGT,USOC i CCOO), amb la patronal EPIC per tractar la qüestió de la pujada salarial del 2023.

A aquesta reunió des de CCOO vam plantejar la necessitat que la pujada salarial fos en consonància amb la pèrdua de poder adquisitiu patida pels treballadors/es del sector el 2022, a on la pujada va ser només d’un 2% i que el nostre sindicat no va signar.

La nostra proposta va ser d’una pujada d’un 5% pel 2023 i la mateixa no ha estat acceptada per la patronal, que ha ofert un increment inicial de l’1,5% pel 2023.

Després d’una sèrie de contrapropostes, EPIC ha acceptat signar una pujada salarial del 3% per a 2023 i del 3% per a 2024. La resta de sindicats, UGT i USOC, han acceptat la proposta i des de CCOO condicionarem la nostra signatura a l’opinió de la nostra afiliació.

Des de CCOO considerem que, amb les dades d’inflació al tancament en 2022, les pujades són insuficients.

Per altra banda, volem remarcar el fet que la pujada acumulada de 2022, 2023 i 2024 que ofereixen des d’EPIC, representa un 8% fix que és la mateixa que s’ha aconseguit pels treballadors/es de la funció pública. (A on s’ha obtingut un 8% fix i un 1,5% variable que depèn de l’evolució de la inflació i de les previsions del PIB i que no està garantit) i considerem positiu haver obtingut, com a mínim, l’increment salarial garantit dels treballadors/es de les escoles pública i concertada.

De totes maneres, cal tenir en compte que l’increment salarial als docents del sistema públic s’aplica a tots els complements salarials i en el vostre cas només al sou base.

Independentment d’aquestes valoracions condicionem la signatura de les taules a l’aprovació dels afiliats i afiliades de CCOO al sector de l’escola privada reglada no concertada.