Pròrroga del conveni col·lectiu i taules salarials 2024

El conveni col·lectiu català de la formació no reglada es prorroga fins al dia 31 de desembre de l’any 2024. Cap organització present en la taula ho ha denunciat l’any 2023. CCOO ha pres aquesta decisió explicant-ho en assemblea. A partir d’ara estem treballant les línies per a una futura negociació col·lectiva.

En el seu moment es van signar les taules salarials tant per a l’any 2023 com també per a l’any 2024. El salari base del conveni col·lectiu s’incrementa un 3,5% a partir de l’1 de gener de 2024.

Increments salarials pels anys 2023 i 2024 en el sector de la formació no reglada de Catalunya – CCOO Educació

Taules salarials 2024

Taules salarials 2024

Aquestes taules han estat confeccionades per 14 pagues.

El trienni només estableix el valor mensual, que es farà efectiu en les 14 pagues.

CategoriaSalari mesSalari anualTrienni
Docent
Professor1.47820.69232
 
Tècnic
Expert1.96827.552
Orientador professional1.35518.970
Consultor1.47820.692
Informàtic1.47820.692
Bibliotecari1.35518.970
Intèrpret/traductor1.35518.970
 
Administratiu
Nivell 1. Cap d’administració1.51021.14031
Nivell 2. Responsable de secció1.39919.58628
Nivell 3. Oficial administratiu1.21416.99626
Nivell 4. Auxiliar administratiu1.09715.35826
 
Serveis generals
Nivell 1. Cap de serveis generals1.40219.62826
Nivell 2. Oficial de serveis1.21617.02426
Nivell 3. Auxiliar de serveis1.16616.32426
Nivell 4. Monitor1.08715.218
 
 Import mensualImport anual
Plus de transport (article 49) (11 mensualitats)  
Grups 1, 2, 3 i 460660
Monitor666
Categories funcionals temporalsImport mensualImport anual
Director3004.200
Subdirector2503.500
Cap d’estudis2403.360
Cap de departament1502.100
Responsable de Prevenció riscos laborals1001.400
Responsable de qualitat1001.400