Les reivindicacions de CCOO en matèria d’igualtat donen el seu fruit en el I conveni de formació no reglada.

Després de la signatura de l’I conveni del sector, CCOO va sol·licitar a la taula negociadora que s’inclogués en el conveni una disposició, per a incloure tot els relacionats amb el RD 6/2019, en relació amb els plans d’igualtat, i es constituís en el marc de la negociació del sector la comissió d’igualtat per a vetllar perquè es compleixi la normativa en matèria d’igualtat, en els centres de treball.

En data 4 de maig, s’ha publicat la inclusió de les mesures d’igualtat acordades.

El sector de no reglada és un sector altament feminitzat i amb molta contractació parcial i precària, per tant, per a CCOO és un element prioritari de la nostra acció sindical, eliminar discriminacions en les condicions de treball i salari.

Durant la pandèmia aquestes dades lluny de millorar, han empitjorat de manera notable, la conciliació familiar i laboral, durant la COVID 19, ha afectat moltíssim més a les dones, constatant una vegada més que cal continuar treballant i exigint polítiques d’igualtat que posin fi a aquestes discriminacions.

Per aquest motiu CCOO, va prendre la iniciativa per a exigir que el sector ha de complir amb la normativa, i establir mecanismes perquè totes les empreses tinguin plans d’igualtat d’acord amb la normativa.