Enquesta entre les treballadores i treballadors de la formació no reglada de Catalunya

El conveni català dels ensenyaments no reglats està en vigor des del dia 1 de gener de l’any 2020 i finalitza la seva vigència el dia 31 de desembre de l’any 2023 amb l’opció de prorrogar-lo sí les organitzacions (sindicats i patronal) el pacten.

Des del sindicat CCOO hem treballat un qüestionari per recopilar dades de la realitat laboral del sector amb la idea de planificar els pròxims passos respecte al conveni col·lectiu del sector. 

La data de la finalització de l’enquesta serà el dia 30 de juny del 2023.

Convoquem dues reunions informatives per a tots els/les treballadors/res del sector per a explicar el procés:

18 de maig de 19:00-20:00 hores

19 de maig de 10:00-11:00 hores